EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Sunday, October 01, 2006

DERSİN AÇILIMI

EĞİTİME BİLİMİNE GİRİŞ DERSİ

Yrd. Doç. Dr. Cemil YÜCEL

cemilyucel.blogspot.com

Amaç:

Ders öğretmenlik mesleğine ilk adımını atan öğrencilere mesleklerini genel hatlarıyla tanıtır. Dört yıl boyunca alacakları derslerdeki konulara aşinalık kazandırır.

Eğitim Bilimine Giriş Dersinin YÖK Tarafından Belirlenen Alanı:

Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Takvim:

HAFTALAR

Pzts

Salı

Çarş

Perş

KONULAR

1

Hafta

02.Eki

03.Eki

04.Eki

05.Eki

Desin Tabıtımı, Beklentiler, Görev dağılımı, Sınavlar, Kaynaklar

2

Hafta

09.Eki

10.Eki

11.Eki

12.Eki

İstatistikler, Milli Eğitimin Sistemi ve Organları,

3

Hafta

16.Eki

17.Eki

18.Eki

19.Eki

Milli eğitim Temel Kanunu, Anayasa, Tevhid-i tedrisat

4

Hafta

23.Eki

24.Eki

25.Eki

26.Eki

Bayram haftası

5

Hafta

30.Eki

31.Eki

01.Kas

02.Kas

Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Süreci

6

Hafta

06.Kas

07.Kas

08.Kas

09.Kas

Müfredat Programı

7

Hafta

13.Kas

14.Kas

15.Kas

16.Kas

Eğitim Felsefeleri

8

Hafta

20.Kas

21.Kas

22.Kas

23.Kas

PİSA, TIMMS, Uluslar arası karşılaştırmalar, OKS, OSS

9

Hafta

27.Kas

28.Kas

29.Kas

30.Kas

Sendikalar, Öğretmenlik ve eğitimle ilgili sorunlar

10

Hafta

04.Ara

05.Ara

06.Ara

07.Ara

Okul idareciliği, yetiştirilmeleri, atanmaları, kademeleri

11

Hafta

11.Ara

12.Ara

13.Ara

14.Ara

Öğretim Model, Yöntem ve Teknikleri

12

Hafta

18.Ara

19.Ara

20.Ara

21.Ara

Piaget, Kholberg, Dewey, Vygotsky

13

Hafta

25.Ara

26.Ara

27.Ara

28.Ara

Okul gelişim ekipleri, Toplam kalite yönetimi

14

Hafta

01.Oca

02.Oca

03.Oca

04.Oca

Bayram Haftası

15

Hafta

08.Oca

09.Oca

10.Oca

11.Oca

Tekrar

Devam:

Öğrencilerin derslere devamı mecburidir. Öğrencinin görev aldığı gün devamsızlık yapmasının hiçbir mazereti (ağır hastalık ve ölüm dışında) kabul edilemez. Öğrenciler çalışmalarını en az üç gün once diskette kayıtlı haliyle teslim etmek zorundadır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi:

Çalışmalardan elde edilecek puan final notuna eklenecektir. Öğrencilerin çalışmaları 20 puan olacaktır. Vize ve finalin ağırlıkları eşittir (%50-%50). Finalde sorulacak sorular vize konularını kapsamayacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli test şeklindedir ve 20- 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav süreleri 20-25 dakika olacaktır.

DERS BLOG’u

Öğrencilerin tüm çalışmaları derse ait BLOG’da internette yayımlanacaktır. Öğrenciler sınava bu blog’tan çalışacaklardır. Blog’ta yer alan tüm bilgiler sınava dahildir. Bu blog’ta yer alan bigiler diğer sınıflardaki öğrencilerin de katkılarıyla oluşturulacağından, kendi sınıfınız haricinde Blog’a eklenen bilgileri sürekli takip etmeniz gerekmektedir. Diğer sınıflarda sizinle aynı konuyu çalışan öğrencilerin siteye ekledikleri dosyaların birbirinin kopyası olması durumunda kopya muamelesi göreceğinizi unutmayınız. Ancak diğer sınıfta sizinle aynı konuyu çalışanlarla işbirliği yaparak çalışmanızı yapıyorsanız bunu tarafıma en az iki hafta once bildirmek durumundasınız. Çalışmalarınızın her birinde sınıfınız, adınız soyadınız ve numaranız mutlaka bulunmalıdır.

KONULARIN AYRINTISI

İstatistikler, Yıllara gore sayılardaki değişmeler

Kademelere gore öğretmen, okul, öğrenci sayıları, Kız erkek dağılımı, Bölgelere gore okullaşma

Sendikalı öğretmen sayıları

Öğrenci maliyetleri.

Taşımalı öğrenci sayısı

Birleştirilmiş sınıf sayıları

Projeksiyonlar

OKS, OSS sayısal sonuçları vs

Milli Eğitimin Sistemi ve Organları

Merkez teşkilatı ve görevleri

Milli Eğitim Müdürlükleri ve Birimleri

Okul Çeşitleri ve genel amaçları

Milli eğitim Temel Kanunu,

Anayasa da eğitim,

Tevhid-i tedrisat

Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Süreci

Tarihte Öğretmen yetiştiren kurumlar ve özellikleri

Öğretmenlikle ilgili gelişmeler

Şuralar

Müfredat Programı

Öğretim programı nedir, nasıl yapılır

Yeni Müfredat nasıl hazırlandı

Yeni Müfredatın felsefesi ve eskilerinden farkları

Eğitim Felsefeleri

Genel anlamda felsefe ve bölümleri

Genel anlamkda felsefi akımlar

Eğitim felsefesi akımları ve eğitime yansımaları

PİSA, TIMMS, Uluslar arası karşılaştırmalar, OKS, OSS

Uluslar arası karşılaştırmalarda eğitimimizin durumu.

Yapılan çalışmalarda ülkemizin diğer ülkelerle karşılaştırılması

Sendikalar, Öğretmenlik ve eğitimle ilgili sorunlar

Sendikalaşma tarihi

Mevcut sendikalar ve felsefeleri

Sendikaların temel söylemleri, talepleri

Okul idareciliği, yetiştirilmeleri, atanmaları, kademeleri

Çeşitleri

Atanma kriterleri

Öğretim Model, Yöntem ve Teknikleri

Öğretim stratejileri

Yöntemleri

Teknikleri

Olumlu ve olumsuz yönleri

Piaget, Kholberg, Dewey, Vygotsky

Gelişim ve öğrenme teorileri

Okul gelişim ekipleri, Toplam kalite yönetimi

Nasıl kurulurlar, amaçları nelerdir.

Temel ilkeleri

BÜYÜTMEK İÇİN TABLONUN ÜSTÜNE TIKLAYIN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home